We synchroniseren de data automatisch tenzij je apparaat in offline mode staat.