Dit kan in de account settings van app bij "geauthoriseerde apparaten".